Om veel licht in een ruimte binnen te laten, spelen ramen een zeer belangrijke rol. Daarom hebben we bij dit project ramen zonden raamprofielen geïnstalleerd. Ook hielden we in het oog dat deze extra ruimte paste in het geheel van de bestaande ruimtes. Een extra volume waarbij zowel met het praktische als het esthetische rekening werd gehouden.

Foto's