SUBSIDIEBEGELEIDING

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw of renovatie van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren.

De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden:

  • verbeteringspremies
  • aanpassingspremies
  • tussenkomst Vlaams Fonds
  • renovatiepremies
  • premies voor energiebesparing

 

Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken …

Of het nu om een nieuwbouw- of verbouwingsproject gaat het is goed om te weten voor welke subsidies u in aanmerking komt.

Samen met de offerte en uw aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden zoeken we dit voor u uit.

Het opmaken van de nodige aanvraagformulieren brengen we eveneens voor u in orde.

MEER INFO